Avrundning och sammanfattning av dagen

26 maj: Avrundning och sammanfattning av dagen

 16:30-16:45