Avslutning Utvecklingskraft 2020 – LIVE

27 maj: Avslutning Utvecklingskraft 2020 – LIVE

 16:20-16:30

Utvecklingsdirektör Göran Henriks och programledare Malin Skreding Hallgren avslutar årets upplaga av Utvecklingskraft.