Samskapande och struktur ger kraft och energi

26 maj: Samskapande och struktur ger kraft och energi

 10:00-10:25

Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) är en ledstång inom kirurgisk vård i Region Jönköpings län. Att tala om produktion och kapacitet är inte helt okontroversiellt i vården, men hur ska vi få våra resurser att räcka till? Våra resurser inom vården är till stor del de medarbetare vi har, medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att tillgodose patientens behov. Det vi vet är dock att detta inte räcker, vården brottas med köer både till mottagning och operation. Att pressa medarbetare mer är inte ett alternativ. Vi har redan på många ställen en arbetsmiljö som är ansträngd.


Föreläsare: