Existentiell hälsa i coronavirusets tid

26 maj: Existentiell hälsa i coronavirusets tid

 15:40-16:15

Biskop Fredrik Modéus driver frågan att folkhälsomyndigheten behöver få regeringens uppdrag att främja den existentiella folkhälsan, vid sidan av arbetet med hälsans fysiska och psykiska dimensioner. Existentiell hälsa handlar om våra djupaste rötter och hur vi får kraft att leva våra liv – en fråga som kanske är mer aktuell än nånsin denna vår.


Föreläsare: