Barn och ungas hälsa – en avgörande fråga för vår framtid

26 maj: Barn och ungas hälsa – en avgörande fråga för vår framtid

 15:00-15:30

Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid, och endast tre av tio unga når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, som är 60 minuter per dag. Vi vet att stillasittande ökar risken för både diabetes typ 2, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta kommer att få stora konsekvenser för framtidens sjukvård och dess kostnader. Vi kan vända trenden, men vi behöver göra det tillsammans.


Föreläsare: