Barn och ungas hälsa – en avgörande fråga för vår framtid

26 maj: Barn och ungas hälsa – en avgörande fråga för vår framtid

 16:00-16:30

Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid, och bara 3 av 10 unga når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet 60 minuter per dag. Detta kommer få stora konsekvenser för framtidens sjukvård och dess kostnader då vi vet att stillasittande ökar risken för både diabetes typ 2, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi kan vända trenden, men vi behöver göra det tillsammans.


Föreläsare: