Joy in work

Dag 2: Joy in work

08:20-08:50

Derek kommer att tala om arbestglädje, “Joy in work”. Han kommer att beskriva glädje skapas bland medarbetare inom vård- och omsorg. Han kommer att dela med sig av IHI:s modell för arbetsglädje och lägga fokus på vikten av att bygga meningsfullhet, kamratskap och teamwork på arbetsplatsen. Han kommer också att tala om hur arbetsglädje kan bidra till ökad delaktighet som ger kraft att genomföra förbättringar.

Se presentationen här

 


Föreläsare: