Samtal i studion: Perspektiv på framtidens vård och omsorg – LIVE

27 maj: Samtal i studion: Perspektiv på framtidens vård och omsorg – LIVE

 11:05-11:25

I ett samtal efter sitt föredrag möter Emma Spak verksamhetsföreträdare som ger sina perspektiv på framtidens vård och omsorg och det ökade behovet av samverkan.

Samtal i studion med: 
Emma Spak, SKR
Lotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län
Anneli Tellmo-Jung, äldreomsorgschef, Nässjö kommun