Hur ställer vi om till Nära vård?

26 maj: Hur ställer vi om till Nära vård?

 10:45-11:35


En viktig del i omställningen till nära vård är en ökad personcentrering. Går det att beskriva det förhållningssättet i lagstiftning? Och vilka är utmaningarna i den omställning vi behöver göra i hälso- och sjukvårdssystemet?

Anna Nergårdh berättar om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, och de nyligen lämnade förslagen på ökad samverkan, fler SIP:ar och patientkontrakt.

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR, reflekterar över behovet av stöd till omställningen hos regioner och kommuner utgående från några olika framgångsfaktorer och hinder.