Samtal i studion: Pandemin ur ett verksamhetsperspektiv

26 maj: Samtal i studion: Pandemin ur ett verksamhetsperspektiv

 10:25-10:45

Den 31 januari upptäcktes Sveriges första covid-19-fall i Jönköping och Regionens smittskyddsläkare och infektionsklinik hamnade i nationellt fokus. Hur har de senaste fyra månaderna varit? Vad kan vi lära av pandemin för att få kraft att möta framtiden?

Samtal i studion med:

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län och
Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping