Samtal i studion: Perspektiv från patientstödjare

26 maj: Samtal i studion: Perspektiv från patientstödjare

 11:35-11:45

 

Patientstödjare är personer med egna erfarenheter av kroniska sjukdomar, som arbetar inom Region Jönköpings län för att förbättra och utveckla sjukvården. De arbetar både tillsammans med sjukvårdspersonal och som stöd för andra patienter. Vilka är deras perspektiv på utredningen om och arbetet med Nära vård?

Samtal i studion med: 
Lotta Lundquist och Marie Sten, patientstödjare i Region Jönköpings län