Samskapande av rehabiliteringsprocessen för Covid-19-patienter

27 maj: Samskapande av rehabiliteringsprocessen för Covid-19-patienter

 11:30-12:00

 

Coronakrisen har medfört nytt fokus på rehabilitering, eftersom många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna återhämta sig från sjukdomen. Ledningsrepresentanter för rehabiliteringsprocessen i Jönköpings län samtalar om hur man arbetar på ledningsnivå för att möta både omedelbara och långsiktiga behov i bästa möjliga samverkan. De samtalar även om hur den nya situationen med Covid 19 patienternas rehabiliteringsprocess kan påverka samverkan kring rehabilitering i ett bredare perspektiv i framtiden.

Medverkande:
Susanne Almers, verksamhetschef, Rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län
Malin Hegen, bitr verksamhetschef, rehabiliteringsmedicinska kliniken,  Region Jönköpings län
Anneli Forsgren, teamchef, primärkommunal utveckling, Region Jönköpings län
Karin Wihlborg, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län