Välkommen till Utvecklingskraft 2020 – LIVE

27 maj: Välkommen till Utvecklingskraft 2020 – LIVE

 09:40-10:00

Årets Utvecklingskraft vill ge Kraft för framtiden. Med digital kraft vill vi ge energi, förutsättningar för en bra start på hösten 2020 och belysa värdet av att vi lär oss mycket även under coronavirusets dominans över vår vardag.
Varmt välkommen, hälsar regiondirektör Jane Ydman och utvecklingsdirektör Göran Henriks, Region Jönköpings län.


Föreläsare: