Välkommen till Utvecklingskraft 2020

26 maj: Välkommen till Utvecklingskraft 2020

 09:40-10:00

 

Årets Utvecklingskraft vill ge Kraft för framtiden. Med digital kraft vill vi ge energi, förutsättningar för en bra start på hösten 2020 och belysa värdet av att vi lär oss mycket även under coronavirusets dominans över vår vardag.
Varmt välkommen, säger utvecklingsdirektör Göran Henriks tillsammans med Rachel De Basso, regionråd och ordförande för Nämnd för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.


Föreläsare: