Ändring i programmet

Jesper Ekberg, folkhälsochef, Region Jönköpings län ersätter Fredrik Lennartsson (SKL) som en av huvudtalarna 27 maj. Fredrik var tyvärr tvungen att ställa in sin föreläsning av personliga skäl. Programgruppen har arbetat hårt med att få in en ersättare och vi är väldigt glada över att Jesper kunde hoppa in med så kort varsel. Jesper föreläser i Hammarskjöldsalen för samtliga deltagare 12.00-12.30.

Jesper Ekberg är folkhälsochef i Region Jönköpings län och har påbörjat ett nationellt uppdrag inom Strategi för hälsa på Sveriges kommuner och landsting. Han har erfarenhet av att leda och utveckla befolkningsriktat hälsoarbete såväl lokalt som regionalt och nationellt. Jespers föreläsning har rubriken Strategi för hälsa.

Jesper Ekberg
Jesper Ekberg, folkhälsochef, Region Jönköpings län