Anställd i RJL

Klicka på någon av nedanstående kategorier för att anmäla dig. Tänk på att ange ett mobilnummer som den bokade personen använder. Via SMS kommer det att skickas ut en länk till Utvecklingskrafts konferensapp och det är viktigt att det angivna numet är korrekt. Konferensensappen visar personligt program för den bokade personen, bland annat med alla seminarieval. Utöver det innehåller den allmän information om konferensen, föreläsare, seminarier etc.

Föreläsare, posterpresentatör eller utställare – Notera att *föreläsarrabatten inte dras av priset i registreringssteget, den kommer att dras av när vi fakturerar.

Vårdcentraler – Alla som arbetar på en av Region Jönköpings läns 44 vårdcentraler ska anmäla sig via kategorin Vårdcentraler. Det gäller oavsett om du är deltagare, föreläsare, posterpresentatör eller utställare.

Föreläsarrabatten innebär att en person per presenterat förbättringsarbete, oavsett om det är föreläsare, posterpresentatör eller utställare, går kostnadsfritt en av konferensens dagar.