Dokumentationen är nu tillgänglig

Nu finns alla presentationerna från Utvecklingskraft 2019 publicerade. Presentationerna är sparade som pdf-filer, med två slides på varje sida, för att minska storleken på filen. Du hittar alla presentationer under Dokumentation.