Om Utvecklingskraft

Vad är Utvecklingskraft?

Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Mötesplatsen Utvecklingskraft syftar till att vara en plattform där vårdens verkliga förbättringsmöjligheter sätts i fokus av dem som gör jobbet tillsammans med dem som det görs för.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård. Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där du kan ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Kom till Utvecklingskraft och låt dig inspireras…
”Alla förändringar är inte förbättringar,
men alla förbättringar är förändringar.”

Utvecklingskraft arrangeras av Qulturum, Region Jönköpings läns utvecklingsenhet.

Utvecklingskraft 2019 - En summering

Under två dagar samlades över 700 deltagare på Utvecklingskraft i Jönköping, Sveriges största mötesplats om hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård, med årets tema ”kraft till att skapa hälsa”. Deltagarna fick bland annat lära sig verktygen för att skapa glädje i arbetslivet, men även prov på uthållighet under extrema förhållanden, berättat av Johan Gustafsson, känd som ”Mali-svensken”.

Utvecklingskraft var i år för 17:e gången den stora mötesplatsen för att ta del av det utvecklingsarbete som sker inom svensk hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg, men också möjlighet att nätverka med kollegor från stora delar av Sverige.

Med tretton föreläsare, nästan 70 posterpresentationer, 14 utställare, 58 seminarier och tolv workshopar är det ett stort och brett utbud av ämnen som möter deltagarna.

”Arbetsmiljö och kommunikation lockar”

– Vi har i år rekord i antal deltagare och i antal posterpresentationer. Vi ser att seminarier om bland annat arbetsmiljö och kommunikation är väldigt lockande. Jag vill att deltagarna ska få med sig kraften hem att fortsätta med det goda arbete de gör – och gärna prova nya saker, säger Eva Werner, en av projektledarna för Utvecklingskraft.

Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård tog i sitt invigningstal upp den förflyttning som pågår i svensk hälso- och sjukvård mot mer nära vård:

– Runt om i Sverige talar vi om denna förflyttning. Ni har glädjen i att vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård. Det är viktigt att fråga patienten du har framför dig om vad som är meningsfullt och viktigt! Var hennes budskap.

Sprang till Kebnekaise

För Jan Haak, stadsplanerare i Malmö, var det viktigt att få testa sina gränser. Sedan hans fru gått bort i cancer och han själv avslutat en tuff behandling mot cancer, bestämde sig för att springa de 190 milen till Kebnekaise och ha ”samtal vid vägkanten” om svensk cancersjukvård. Efter 45 ”marathonlopp” på 47 dagar var han framme vid målet och sammanstrålade med sina barn:

– Standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården är en viktig del i att jag kan vara här idag. Svensk hälso- och sjukvård är i toppklass och jag är så tacksam för det. Genom att löpa från Skåne till Kebnekaise ville jag leva min dröm, förklarade Jan Haak medan han gav exempel på olika möten under den 47 dagar långa löpningen genom Sverige.

Kidnappad över 2 000 dagar

Johan Gustafsson från Värnamo, känd som ”Mali-svensken” har ett helt annat perspektiv på uthållighet att förmedla. 2011 blev han kidnappad på ett hotell i Timbuktu, Mali, och tillsammans med två andra turister fördes han ut i öknen av en grupp med koppling till al-Qaida. Hans gripande och närmast osannolika historia om drygt 2 000 dagar i fångenskap lämnar ingen oberörd, och ger samtidigt en beskrivning av hur relationer och överlevnadsstrategier utvecklas under extrema och långvariga förhållanden.

– Det var varmt, vi var otroligt skitiga och vi tre utvecklade tre helt olika strategier för hur vi skulle hantera situationen, förklarade han bland annat.

Om Jan Haak och Johan Gustafsson hade berättelser som ger perspektiv på tillvaron, så handlade andra föreläsningar om att ge deltagarna inspiration i sitt dagliga arbete.

Här fanns bland annat Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef i Skellefteå kommun, som berättade om hur nya mötesplatser skapas, och Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län, som beskrev strategin för hälsa.

”Fråga vad som har betydelse”

Derek Feeley, VD för Institute for Healthcare Improvement, en samarbetspartner med Region Jönköpings län sedan manga år, föreläste med rubriken Joy in work, alltså glädje I arbetet.

Han presenterade den fyrsstegsmetod till arbetsglädje som IHI nu sprider över världen, genom att bearbeta de barriärer som finns och öka känslan av meningsfullhet i jobbet.

– När vi ser på antalet medarbetare i hälso- och sjukvården som är utbrända och stressade är det dags att vi skapar mer glädje i arbetet. Tidigare har vi frågat patienterna om vad som har betydelse för dem. Nu är det dags att ställa samma fråga till medarbetarna, för att få veta vad som motiverar dem i jobbet. Det handlar om att se om det finns ”grus i skorna” och försöka ta bort de hinder som finns för glädje i jobbet, säger Derek Feeley.

Existentiell hälsa en resurs i vården

Existentiell hälsa är ett ämne som är en resurs i utvecklingen av vård och omsorg. Och intresset är stort bland medarbetare i hälso- och sjukvården, konstaterar teologie doktor Cecilia Melder som både var huvudtalare och deltog i en workshop.

Seniorer är en grupp där insatser inom existentiell hälsa är viktigt. När livet förändras i form av pensionering, flytt, funktionsnedsättning, sjukdom eller förlust av en anhörig, så behövs stöd för att ta vara på livet utifrån de nya förutsättningarna.

I Jönköpings län finns projektet Tillsammans för psykisk hälsa seniorer, med samtalsgrupper på vårdcentraler som använder de samtalskort som Cecilia Melder har utvecklat.

Utvecklingsstjärnor hyllades

Alla vårdcentraler i Jönköpings län presenterade sina utvecklingsarbeten på Utvecklingskraft. Efter en omröstning blev det i år två vinnare av primärvårdens utvecklingsstjärna:

  • Bankeryds vårdcentral för sin satsning på öppna kostnadsfria föreläsningar om sömn- och stressproblem baserade på KBT, där patienten får konkreta verktyg för att skapa en förändring.

– På vårdcentralen konstaterade vi att en väldigt stor del av patienterna lider av stress- och sömnbesvär. Sömnstörning var den näst vanligaste diagnosen under 2017 tillsammans med utmattningssyndrom, som långvarig stress kan leda till. Vi kom fram till att vi behöver fånga upp dessa patienter och att öka tillgängligheten till behandling, så att fler kan få hjälp. Vi ville även arbeta mer preventivt, samt sprida kunskap kring utmattningssyndrom. För patienter som sjukskrivs på grund av stressrelaterad ohälsa är det idag ett krav att gå på stressföreläsningen och patienter som haft sömnläkemedel under en längre tid erbjuds sömnföreläsningen, säger verksamhetschef Gunilla Magnusson, stolt över engagemanget hos medarbetarna som gjort att förbättringsarbetet har lyckats.

  • Sävsjö vårdcentral för sin satsning på familje/anhörigssamtal:

– När någon drabbas av psykisk ohälsa eller något annat problem påverkar det hela familjen. Vi erbjuder därför en anhörig, eller ibland hela familjen, att vara med i ett samtal tillsammans med patienten. Det blir ett samtal kring vad diagnosen innebär och hur man kan tänka som anhörig. Hittills har det främst handlat om de som drabbats av utmattningssyndrom och stressrelaterade problem, och detta är ett sätt att lyfta anhöriga, som många gånger känner sig ganska utanför, säger Annika Yngvesson och Eva-Marie Karlsson, kuratorer på vårdcentralen.

Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap, föreläste om rörelsens betydelse för folkhälsan

Ambulanssjuksköterska Daniel Steen engagerad i hälsoarbete i Sydsudan

 

Madeleine Beermann, Unga reumatiker, tycker det är viktigt med patientmedverkan i vårdens utveckling

Hariz Dedic, Levande bibliotek, bidrar gärna med sin patienterfarenhet

 

Ökat samarbete mellan barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin kring barn och ungas psykiska hälsa

Regiongemensamt introduktionsprogram en satsning för nya sjuksköterskor

 

MIKAEL BERGSTRÖM
mikael.bergstrom@rjl.se