Anmälan och kostnad

Avgifter 2020

Under rådande situation covid-19 har vi valt att genomföra konferensen digitalt. Det innebär också att vi har tagit bort kostnaden- allt deltagande är i år kostnadsfritt.

Läs mer om det nya digitala upplägget här.