Posterutställning

Minskning av sjuktal hos patienten med regelbunden läkarkontakt vid Aneby Vårdcentral

Aneby vårdcentral

Ken Granat

Fånga upp, förebygga och behandla stressrelaterad psykisk ohälsa

Bankeryds vårdcentral

Aleksi Mathaldi

Stärka samarbetet kring personer med psykisk ohälsa och stärka deras egen kontroll och kunskap om egna resurser som är viktiga för ett hälsosamt liv

Bodafors vårdcentral

Linda Hagman, Pernilla Mårtensson och Göran Runesson

Öka tillgängligheten för patienter med psykisk ohälsa

Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna Jönköping

Lokstallarna

Förbättra tillgänglighet för patienter till psykosociala teamet

Bräcke Diakoni vårdcentralen, Nyhälsan, Nässjö

Förbättrad psykisk hälsa genom ökad tillgänglighet till Psykosociala teamet för våra listade patienter

Eksjö vårdcentral

Barbro Andersson och Sara Mannerback

Förbättrat arbetsätt i det tvärprofessionella teamet tillsammans med patienten som nydiagnostiserats med utmattningssyndrom

Gislaveds vårdcentral

Alexandra Åberg

God psykisk hälsa hos äldre

Gislehälsan, Gislaved

Moe Hadidi

Våld i nära relationer

Gnosjö vårdcentral

Annika Park, Marianne Bolin Larsson och Evelina Ekros

Snabbare bedömning och rätt vårdnivå för patienter med psykisk ohälsa

Gränna vårdcentral

Jenny Karlsson Fransson

Öka förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) till patienter med psykisk ohälsa

Vaggeryds vårdcentral

Maj-Inger Elf, Anna Lönnheden, Sandra Ekeberg Gosse och Elisabet Karlsson

Ökad tillgänglighet till det psykosociala teamet

Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Helene Ekroth och Helena Gustafsson

Inom ramen för att förbättra arbetet mot psykisk ohälsa har vi valt att utöka vårt behandlingsutbud med en kurs inriktad på att hitta hållbara hälsostrategier. Projektet görs i samverkan med Origo resurs som håller i kursen Samtal om livet.

Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Marie Rydell, Margareta Dahl och Marie Sigfridsson

Upptäcka stress och utmattning i tidigt skede

Habo vårdcentral

Förbättringsarbete

Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna

Att möta våra äldre patienter i tid för att stärka deras skyddsfaktorer och minska risken att de hamnar i psykisk ohälsa

Landsbro vårdcentral

Stärka våra invånares möjligheter till förbättrad psykiska hälsa. Genom att skapa en tydlig intern struktur/process för att identifiera personer som befinner sig i riskzon för alkohol/drog/ensamhet/mörka tankar kopplat till psykisk ohälsa.

Läkarhuset Öster, Väster och Huskvarna

Noomi Brohede, Johan Svensson och Gabriella Orrgren

Ökad tillgänglighet och bättre omhändertagande av patienter med krisreaktion

Läkarhuset Tranås

En lösningsfokuserad rehabkurs för patienter med stress och ångest

Mullsjö vårdcentral

Sofia Karlsson och Victoria Wendel

Sjukskrivningsprocessen med inriktning på patienter med psykisk ohälsa (F-dignoser enligt ICD-10)

Norrahammars vårdcentral

Psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn och asylsökande

Nässjö Läkarhus

Malin Lundberg

Livsbalans & träning i grupp vid psykisk ohälsa

Nässjö vårdcentral

Joachim Lundahl, Göran Runesson och Mattias Norlin

Tidiga insatser för patienter med upplevd psykisk ohälsa

Rosenlundshälsans vårdcentral Huskvarna

Anette Sparf, Birgitta Karlsved

En aktiv och delaktig rehabilitering – ger ett förbättrat mående och en minskad sjukskrivning

Rosenlunds vårdcentral

Psykisk ohälsa, sömnbesvär

Rydaholms vårdcentral

En jämlik rehabprocess

Råslätts vårdcentral

Christina Uppenberg och Björn Johansson

Psykisk hälsa

Skillingaryds vårdcentral

Ingeborg Fogelberg Zagar och Kajsa Salmela

Införa FaR – fysisk aktivitet på recept till patienter i behandling för depression eller ångest

Smålandsstenars vårdcentral

Åsa Dahlqvist, Wille Andersson, Ann-Charlotte Andersson och Kristina Lorentzson

FAMILJESAMTAL

Sävsjö vårdcentral

Anette Sparf och Birgitta Karlsved

Tidiga insatser för patienter med upplevd psykisk ohälsa

Tennhults vårdcentral

Snabbt omhändertagande vid risk för psykisk ohälsa

Tranås vårdcentral

Katarina Wik-Söderström, Marcus Byström och Helene Lorenz

Genom ett strukturerat och effektiviserat arbetssätt tidigt identifiera och fånga upp samt erbjuda en kontakt inom 5 dagar vid psykisk ohälsa för att förebygga och minska långtidssjukskrivning

Unicare Apladalens vårdcentral, Värnamo

Maria Andersson, Lena Nyström, Jacqueline Gustafsson och Julia Viberg

Syftet är att förbättra rutiner och skapa riktlinjer för omhändertagandet vid psykisk ohälsa på mottagningen.

Unicare vårdcentral Vetlanda

Maj-Inger Elf, Anna Lönnheden, Sandra Ekeberg Gosse och Elisabet Karlsson

Effektiv användning av befintlig kompetens inom det psykosociala teamet

Wasa vårdcentral, Huskvarna

Sara Nilsson och Johannes Edlund

Att främja patienters psykiska hälsa genom informationsspridning och tidiga insatser internt men också med stöd externa aktörer

Vetlanda vårdcentral

Riktade insatser till unga vuxna

Wetterhälsan Jönköping

Anni Ljusegren

Psykisk hälsa

Vråens vårdcentral

Annelie Sonéus och Maria Uhlmann

Psykisk ohälsa för patienter som varit sjukskrivna över 180 dagar

Vårdcentralen Aroma Vetlanda

Förbättra omhändertagandet av patienter med stressrelaterad ohälsa

Väster vårdcentral Värnamo

Elisabeth Rörström och Frida Fridsäll

Öka tillgänglighet och effektivitet i psykologisk behandling

Öxnehaga vårdcentral

Benjamin Avdic, Eva Svensson och Miriam Carlsson

Oskar – Samverkan för personcentrerad vård

Region Kalmar

Sofia Erlandsson

PCV i praktiken- vi gör det på kliniken!

Psykiatriska kliniken Eksjö, Region Jönköpings län

Helena Fager

Patientkontrakt i praktiken. Här delar vi erfarenheter och tankar om patientkontraktets fyra olika delar

Region Jönköpings län

Sofia Persson

Lärcafé för föräldrar till barn med fetma

Barn och ungdomshälsan, Region Jönköpings län

Helena Livenborn

Lärande Nätverk förbättrar vården för inflammatorisk tarmsjukdom

Miriam Våtz och Martin Rejler

Region Jönköpings län

Så här leder vi tillsammans på Länssjukhuset i
Kalmar

Region Kalmar

Monica Lindvall

Livsmod, livsglädje, livsmening – existentiell hälsa
inom Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Eivor Blomqvist

Hälsocafé

Maggie Målevik

Qulturum, Region Jönköpings län

Patienten som partner i utvecklingen av Region
Skånes nya Digitala Vårdsystem (SDV)

Region Skåne

Anna Saur Öberg

Fysioterapeutiska interventioner vid KOL

Region Örebro län

Louise Andersson, Irene Eriksson och Kerstin Angergård

Var med och påverka ditt operationsresultat!
Implementering av Rök-och alkoholfri operation.

Region Örebro län

Anna Ståhl och Kerstin Angergård

Uppföljning av FaR® och TENS via 1177
vårdguidens e-tjänster.

Region Örebro län

Kerstin Anergård och Anna Ståhl

Kortare väntan för patienter som behöver
käkkirurgisk operation
– en fallstudie av införande av kapacitets- och
produktionsstyrning inom käkkirurgisk verksamhet

Folktandvården, Region Jönköpings län

Carl Sterwin

Tandvårdens ekonomiska stöd – en barriär för den
med sällsynt diagnos?

Folktandvården, Region Jönköpings län

Pernilla Holmberg och Annica Krogell

Utveckling av Rehabkedjan

Qulturum, Region Jönköpings län

Karin Wihlborg

Patientmedverkan på Urologen

Urologkliniken, Region Jönköpings län

Tomas Folkerud och Ida Larsson

Närmare kronobergaren
– hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi i Region Kronoberg (poster 1)

Region Kronoberg

Daniel Åberg

Uppföljning Närmare kronobergaren
– hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi i Region Kronoberg (poster 2)

Region Kronoberg

Tony Andersson

Rehabiliteringsplan – ett patientkontrakt?
Tillsammans för en sömlös, helhetsorienterad
rehabilitering

Region Jönköpings län

Monica Berg och Karin Whilborg

Det ska vara lätt att göra rätt, LIPS läkarintroduktion patientsystem

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kerstin Helgegren

Rätt vårdnivå på Sveriges bästa Universitetssjukhus

Region Örebro län

Ulrika Jonsson och Anna-Karin Karlsson Lindell

KUP! -Kompetensutvecklingsprogram för undersköterskor och skötare

Metodikum, Region Jönköpings län


Matilda Andersson