Presentera

Under våren 2019 inbjuder vi dig och ditt team som genomfört ett förbättringsarbete eller projekt, att presentera ert arbete och de erfarenheter ni fått på det nationella forumet Utvecklingskraft. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård. Vår målsättning är att erbjuda alla som vill presentera ett förbättringsarbete plats på konferensen, oavsett om de lett till stora eller små förbättringar.

Temat för Utvecklingskraft 2019 är: Kraft att skapa hälsa

Vi erbjuder tre presentationsformer:

Muntlig presentation på seminarium – 30 minuter (deadline 31 januari 2019)
Poster på skärm (deadline 30 april 2019)
Utställningsyta, ett alternativt sätt att presentera och inspirera till förbättring (deadline 30 april 2019)

 

Mer information och anmälan

En seminarieföreläsare, utställare eller posterpresentatör per presenterat förbättringsarbete går kostnadsfritt på konferensen under en av konferensens två dagar. Är ni fler personer betalar övriga den ordinarie konferensavgiften.

Konferensens fullständiga program kommer att publiceras på webbplatsen i mitten av februari 2019. I samband med det kommer vi också att öppna anmälningsformuläret för konferensen. Håll utkik på webbplatsen och våra sociala medier för att inte missa någon information.