Posterpresentatör

Sista inlämningsdatum är den 30 april 2020, underlaget sänds in via formulär på den här sidan: Presentera ett förbättringsarbete

En bekräftelse på att underlaget är mottaget skickas automatiskt ut till kontaktpersonens e-postadress som angivits i formuläret. Besked om förbättringsarbetet är antaget kommer via mail. Har ni frågor, vänligen ta kontakt med programgruppen via: utvecklingskraft@rjl.se

Även som posterpresentatör måste du anmäla dig till konferensen. Anmälan blir möjlig i februari 2020 och går att hitta på Utvecklingskrafts webbsida. Det är viktigt att du som utställare anmäler dig av flera skäl:

  • Vi behöver veta vilka seminarier du önskar delta i.
  • Vi behöver veta om du behöver specialkost.
  • Vi behöver veta om du kommer att delta under konferensens båda dagar.

En utställare per förbättringsarbete går kostnadsfritt en av konferensens två dagar. Är det fler än en utställare per förbättringsarbete kommer utställare 2,3 och 4 etc att bli fakturerade ordinarie konferensavgift.

Konferensavgiften 2020 är satt till:

Anställd inom Region Jönköpings län:
1 dag: 1200 SEK
2 dagar: 1900 SEK

Anställd inom annan organisation:
1 dag: 1600 SEK
2 dagar: 2700 SEK 

Som posterpresentatör presenterar du ditt arbete på en poster eller motsvarande som får plats på konferensens posterskärmar.

Det format som passar på konferensens posterskärmar är 70 cm x 100 cm (bredd x höjd). Formatet är stående. Posterpresentatörerna ansvarar själva för att trycka sin poster och leverera den till konferenslokalen.

Mer instruktioner kring hur du gör en poster hittar du här: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43168&childId=20315

Postern ska bemannas under samtliga pauser.