Programmet är spikat – Välkommen att anmäla dig!

Engagemanget har varit enormt och vi har fyllt varenda seminarieplats till Utvecklingskraft 2020. Totalt kan vi erbjuda 62 seminarier och 7 workshops utöver vårt fantastiska huvudprogram.

Se programmet här

Redan nu kan du anmäla dig och säkra en plats till årets konferens. Avgifterna för Utvecklingskraft 2020 är:

Anställd Region Jönköpings län:

  • 1 dag – 1200kr
  • 2 dagar 1900kr

Anställd annan organisation/företag:

  • 1 dag – 1600kr
  • 2 dagar – 2700kr