Registrering

Börja din registrering med att klicka på någon av nedanstående knappar

Har du frågor, maila till: utvecklingskraft@rjl.se

Avtalsvillkoren för bokning till Utvecklingskraft

Tillämpning
Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare och Region Jönköpings län, 232100-0057 (nedan benämnt ”RJL” eller ”vi”) vid anmälan till ett av RJL arrangerat event eller kurs.

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till och med den 20 maj 2019 återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till en kollega utan kostnad. Eventuell avbokning och överlåtelse meddelas skriftligen till utvecklingskraft@rjl.se.

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig och eventuella kollegor godkänner du att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas på de sätt som behövs för att vi ska kunna ta emot dig som deltagare samt för vidare marknadsföring, statistik och analys av RJL. Personuppgifterna kommer ej att lämnas ut till tredje part.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

Priser 2019

Alla angivna priser är exkl. moms.

Anställd inom Region Jönköpings län
1 dag: 1100 SEK
2 dagar: 1800 SEK

Anställd inom annan organisation/företag
1 dag: 1500 SEK
2 dagar: 2600 SEK

Sista anmälningsdag

Sista dagen att anmäla sig som deltagare till Utvecklingskraft 2019 är förlängd till 20 maj.