Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling

Seminarium: Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling

Tema: Digitala lösningar

Artros är en av våra största folksjukdomar och innebär, utöver patientens lidande, stora samhällskostnader. Artrosskolan är en viktig del i behandlingen och för att nå fler patienter såg vi behovet av att öka tillgängligheten och flexibiliteten i åtgärden. Vi beslutade oss för att ta fram en digital artrosskola och startade ett samarbete mellan regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen. Kom och hör mer om den digitala artrosskolan och hur medarbetare och patienter upplever det nya arbetssättet.


Föreläsare: Julia Ström (Region Kalmar), Karin Wihlborg (Region Jönköping) och Tomas Gilliot (Region Östergötland)