Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Seminarium: Barnens bästa gäller! i Kronoberg

Tema: Samskapande – Co production

Barnens bästa gäller! i Kronoberg kännetecknas av att tillsammans sätta barnet och dess välmående i centrum för att skapa en trygg och säker uppväxt. Målet är att välfärdens aktörer i handling och beslut utgår från det som främjar barns välmående och förflytta välfärdens resurser till främjande och förbyggande arbete. Följeforskning sedan dag 1. Fr om mars 2020 även metaföljeforskning med länsgemensamma nätverksträffar enligt interaktiv modell och genombrottsmetodik.


Föreläsare: Tony Andersson (Region Kronoberg) och Erika Lagergren (Region Kronoberg)