Bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av produktion och tillgänglighet. Förbättringar på Kvinnokliniken

Seminarium: Bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av produktion och tillgänglighet. Förbättringar på Kvinnokliniken

Tema: Tillgänglighet

Genom Kapacitet och produktionsstyrning, KPS, har Kvinnokliniken fått till en balans i verksamhetens vardag. Det har lett till bättre resultat inom: Tillgänglighet, bättre resultat/upplevelser enligt medarbetarenkät. Kliniken producerar mer med samma resurser och har bättre kontroll på vardagen.


Föreläsare: Lina Johannesson (Region Jönköpings Län), Maria Ingebrigtsen (Region Jönköpings Län), Pernilla Söderberg (Region Jönköpings Län) och Maria Malmström (Region Jönköpings Län)