En sömlös, helhetsorienterad rehabilitering

Seminarium: En sömlös, helhetsorienterad rehabilitering

Tema: Samskapande – Co production

Under ett års tid har ett arbete pågått i Jönköpings län för att skapa en rehabiliteringsplan per patient oavsett diagnos, organisation eller profession. VAD är viktigt för patienten och NÄR – vården tar återkommande reda på patientens behov, HUR gör vi och VEM ansvarar – en konkret överenskommelse i samråd med patienten. Tillsammans med patientrepresentanter har mall, språk och övergångar mellan vårdenheter testats och tränats vid flera tillfällen.


Föreläsare: Monica Berg (Region Jönköpings län), Karin Wihlborg (Region Jönköpings län) och Henrik Ånfors (Region Jönköpings län)