ESTHER! Hur en persona kan ändra ett helt system i olika länder

Seminarium: ESTHER! Hur en persona kan ändra ett helt system i olika länder

Tema: Samskapande – Co production

ESTHER startade som projekt på Höglandet, Jönköpings län och är nu ett varumärke för personcentrerad vård i hela vårdkedja. Ledstjärna är \”Vad är bäst för Esther? Esther är namnet på en symbolisk patient/brukare. För att driva ständiga förbättringar, för och med Esther, utbildas Esther förbättringscoacher. ESTHER finns idag i fler länder och framgångsfaktorer är enkelhet, engagemang och envishet. Välkommen på seminariet som samtidigt är en del av kursavslutning för ESTHER förbättringscoacher.


Föreläsare: Nicoline Vackerberg (Region Jönköpings län) och Marie Winald Karlström (Patientrepresentant)