FAKTA för förbättrad sömn

Seminarium: FAKTA för förbättrad sömn

Tema: Hälsa

20-30% i befolkningen upplever sömnbesvär. Studier visar på att 10-15% har svårare sömnbesvär. Det finns en stor samsjuklighet mellan sömnproblem och psykisk ohälsa. Det är angeläget att ge kunskap till patienter om hur de själva kan hantera sömnproblem och på det sättet förebygga att man utvecklar psykisk ohälsa. All personal har varit involverad i att sprida kunskap om egenvård och på det sättet minskas förskrivning av sömnläkemedel.

Läs mer: Förbättringsarbete Rosenhälsan


Föreläsare: Cecilia Källne (Bra liv)