Förbättringskunskap – en grundkurs

Seminarium: Förbättringskunskap – en grundkurs

Tema: Kliniska förbättringar

Här kommer du till utbildningen/seminariet: http://dmzweb01.lj.se/forbattringsmodellen/story_html5.html

Här får du möjlighet att lära mer om grunderna i förbättringsmodellen och de basverktyg som är till hjälp vid förbättringsarbeten. Vi går igenom processen i genomförande av ett förändrings- eller förbättringsarbete. Vi håller hög energi och hastighet för att släppa fram de kreativa tankarna och kopplar på lust och glädje för metod och verktyg.


Föreläsare: Pernilla Söderberg (Region Jönköpings län)