Hälsocoach online – Hälsovinster på invånarens villkor

Seminarium: Hälsocoach online – Hälsovinster på invånarens villkor

Tema: Digitala lösningar

Hälsocoach online är en digital tjänst som syftar till att förbättra individers levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, tobaksbruk samt riskbruk av alkohol och bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen. En viktig grundpelare i tjänsten är det personcentrerade arbetssättet där individens förutsättningar och behov är centrala. Hälsocoach online startade som ett innovationsprojekt i kommunerna kring Borås men finns nu tillgängligt för hela Västra Götalandsregionen i appen Mitt vårdmöte.


Föreläsare: Moa Kuitunen (Västra Götalandsregionen)