Hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre – en samverkan

Seminarium: Hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre – en samverkan

Tema: Hälsa

Med en åldrande befolkning blir förebyggande och hälsofrämjande arbete allt mer viktigt. I det här seminariet får du ta del av flera exempel från där Region Jönköpings län, länets kommuner och civilsamhället. Tillsammans driver vi projekt och aktiviteter som bidrar till förbättrad hälsa såväl fysiskt, psykiskt och socialt för äldre.


Föreläsare: Eva Timén (Region Jönköpings län), Ing-Marie Jonsson (Jönköpings kommun), Maria Ottosson (Jönköpings kommun), Annhild Ottosson (Region Jönköpings län) och Susanne Lundblad (Region Jönköpings län)