Hälsokommunikation – kunskap om hälsa på sitt eget modersmål

Seminarium: Hälsokommunikation – kunskap om hälsa på sitt eget modersmål

Tema: Hälsa

Modersmålsbaserad hälsokommunikation fungerar som ett verktyg för att utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa förståelse för synen på hälsa, vård och behandling. Målsättningen är att öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed förbättra hälsotillstånd och livskvalité (det fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsoläget) bland utrikes födda. Hälsokommunikatörer och hälsoguider skapar ett hälsostödjande system för en lyckad integration.


Föreläsare: Dina Markos (Region Jönköpings län) och Mohamoud Suldan (Region Jönköpings län)