Hjärtats hus – fysiska mötesplatser för dig som har eller har haft cancer, är närstående eller vän

Seminarium: Hjärtats hus – fysiska mötesplatser för dig som har eller har haft cancer, är närstående eller vän

Tema: Samskapande – Co production

Hjärtats hus finns idag på fyra olika orter i Region Jönköpings Län; Jönköping, Eksjö, Värnamo och Tranås. Hos Hjärtats hus möter besökaren volontärer som själva har erfarenhet av cancer och kan förstå besökaren som kommer till huset. Vi erbjuder olika aktiviteter såsom föreläsningar, fysiska aktiviteter, samtal och mycket annat. Målet är att besökaren skall finna mening och styrka efter att ha drabbats av ex cancer. I den här presentationen berättar Maggie om hur Hjärtats hus har utvecklats utifrån ett stort behov från medborgarna. Ett exempel på ett lyckat arbete ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.


Föreläsare: Maggie Målevik (Region Jönköpings län)