”Jag har mått bra under min cellgiftsbehandling och är helt övertygad om att det beror på att jag tränar”

Seminarium: ”Jag har mått bra under min cellgiftsbehandling och är helt övertygad om att det beror på att jag tränar”

Tema: Hälsa

Cancer ökar i vårt samhälle, allt fler behöver rehabilitering under och efter behandling. Det finns evidens för att gruppträning ger ökad styrka och uthållighet, men också socialt stöd och drivkrafter att hålla igång. Friskis i Jönköping erbjuder i samarbete med Region Jönköpings län gruppträning för personer som har eller har haft cancer. Flertalet deltagare uppger att de upplever att deras hälsotillstånd är ganska dåligt. Trots det har mer än hälften förbättrat sin kondition under en termin.


Föreläsare: Lena Hedin (Region Jönköpings län), Eva Ulff (Region Jönköpings län) Fredrik Kallis (Friskis och Svettis) och Anna Wickert (Region Jönköpings län)