Jämlikt föräldraskap med normmedvetna perspektiv

Seminarium: Jämlikt föräldraskap med normmedvetna perspektiv

Tema: Hälsa

Fem av familjecentralerna i Jönköpings län har gått en pilotutbildning i verktyget En förälder blir till, för att stödja ett jämlikt föräldraskap med normmedvetna perspektiv. Utbildningen berör fyra teman: Jämställt föräldraskap, Stjärnfamiljer, Kulturell medvetenhet och Psykisk hälsa. Kunskap, reflektion och förbättringsarbete har gjort skillnad både i förhållningssätt hos personalen, i familjecentralernas verksamhetsutveckling och i mötet med familjerna.


Föreläsare: Malin Skreding Hallgren (Region Jönköpings län) och Ulla Murath (Rosenlunds familjecentral, Jönköping)