KulturLust – Välbefinnande och social samvaro för seniorer

Seminarium: KulturLust – Välbefinnande och social samvaro för seniorer

Tema: Hälsa

Välbefinnande och social samvaro för seniorer i ordinärt boende genom kulturaktiviteter med dess olika uttrycksformer. Under vårterminen 2020 kommer socialförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen samt sektion folkhälsa, Region Jönköpings län och Medborgarskolan fortsätta ett projekt som startades 2019, och som innebär att handplockade seniorer ges möjlighet till träffar en gång i veckan tillsammans med en ledare i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och isolering.


Föreläsare: Anna Sundling (Nässjö kommun), Per Andrén (Nässjö kommun) och Anneli Tellmo Jung (Nässjö kommun)