Lärcafé – Lära och bemästra Självhjälpsgrupper

Seminarium: Lärcafé – Lära och bemästra Självhjälpsgrupper

Tema: Samskapande – Co production

Lärcafé är en pedagogisk modell (inspirerad av norsk Hälsopedagogik) med målsättningen att deltagande patienter/motsvarande och/eller anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation utifrån sina egna behov och resurser, därmed få bästa möjliga livskvalitet.

Lärcafé kan drivas för såväl diagnosgrupper som symptomgrupper alternativt grupper med liknande behov av kunskap. Exempel på målgrupper för tidigare lärcaféer är hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, nacksmärta och föräldragrupper. Pedagogiken bygger på ett samspel mellan patienter/anhöriga och medarbetare. Ett ömsesidigt kunskapsutbyte gör att ny kunskap kan inhämtas av alla deltagare.

Självhjälpsgrupper – Ibland tror man att man är helt ensam, men så behöver det inte vara. Alla kan hamna i en situation då livet känns tungt. Det kan vara sjukdom, smärta, sjukskrivning, separation, arbetslöshet, stress att vara anhörig eller annat i vardagen som påverkar livssituationen. Att få träffa andra i en liknande situation som förstår, gör ofta att man mår bättre. Det finns grupper för dig som


Föreläsare: Birgitta Ekeberg (Region Jönköpings län) och Anita Hegestrand Magnusson (Region Jönköpings län)