Levande bibliotek en del av Hälsocafé – Låna en patient eller närstående med erfarenhet

Seminarium: Levande bibliotek en del av Hälsocafé – Låna en patient eller närstående med erfarenhet

Tema: Samskapande – Co production

Personer med erfarenheter av att vara patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvård. Levande bibliotek består i dag av cirka 50 personer i olika åldrar, sjukdomsgrupper, bakgrund och kompetens. I Jönköpings län är de en stor resurs och konceptet sprider sig nu i Sverige. Exempel på områden där personer från Levande bibliotek är utvecklingsarbeten, utvecklingsdagar, workshops, introduktionsutbildningar och konferenser. Levande bibliotek en del av Hälsocafé i Jönköpings län.

Louise Nordlund Johansson, samordnare för Hälsocafé och Patrik Blomqvist, instruktör/patientstödjare berättar mer om Region Jönköpings läns levande böcker.


Föreläsare: Patrik Blomqvist och Louise Nordlund Johansson (Qulturum, Region Jönköpings län)