”Man kan prata om grejer som alla andra förstår liksom” – Erfarenheter från plattformen ”Young Pioneers” – en app för unga personer med typ 1-diabetes

Seminarium: ”Man kan prata om grejer som alla andra förstår liksom” – Erfarenheter från plattformen ”Young Pioneers” – en app för unga personer med typ 1-diabetes

Tema: Digitala lösningar

Att som ung person drabbas av diabetes ställer höga krav på anpassning för att kunna klara av att hantera sjukdomen i det vardagliga livet. Att erhålla stöd från diabetesteamet såväl som från omgivningen är viktigt för att klara detta. Den kunskap och erfarenhet som ungdomar har är en underutnyttjad resurs. Brighter AB har i samarbete med Haaartland, Hälsohögskolan i Jönköping och ungdomar från tre kliniker i sydöstra Sverige utvecklat en plattform för personer med diabetes.


Föreläsare: Kerstin Ramfelt (Region Jönköpings län), Christina Petersson (Region Jönköpings län) och Linda Brant Lundin (Brighter AB)