När ord blir handling – tillsammans skapar vi en utmärkt verksamhet!

Seminarium: När ord blir handling – tillsammans skapar vi en utmärkt verksamhet!

Tema: Hållbart arbetsliv

Tillsammans skapar vi en utmärkt verksamhet! Från kvalitetsbrister i utförandet till utmärkelser och priser Från resursslöseri till ekonomisk medvetenhet och effektivitet. Från hög sjukfrånvaro till hög frisknärvaro. Från en omedvetenhet om miljöpåverkan till ett strategiskt miljöarbete.


Föreläsare: Alma Maslan (Gislaveds kommun)