Passion för livet

Seminarium: Passion för livet

Tema: Hälsa

Passion för livet är ett koncept där seniorer stödjer andra seniorer att främja sin hälsa.
I små grupper, livscaféer, lär seniorer sig mer om hälsa och gör sedan små förändringar utifrån sina egna behov.
I det här seminariet får du lyssna till hur Skellefteå kommun vill stödja sina äldre invånare att leva ett hälsosamt liv, med hjälp av Passion för livet.


Föreläsare: Maria Pahlberg (Skellefteå kommun)