Patientkontrakt – Gemensamt ansvar för bättre hälsa och vård

Seminarium: Patientkontrakt – Gemensamt ansvar för bättre hälsa och vård

Tema: Samskapande – Co production

Just nu införs Patientkontrakt i hela landet. Syftet med Patientkontrakt är att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan med patientens perspektiv som utgångspunkt. Genom att skapa en gemensam överenskommelse där det är tydligt vad patienten kan och vill göra för sig själv och med hjälp av sina nätverk och vad gör vården skapas förutsättningar för samskapande som förväntas bidra till bättre hälsa och vård. Nu får du ta del av lärdomarna utifrån ett nationellt perspektiv.


Föreläsare: Anette Nilsson (Region Jönköping och SKR)