Patientkontrakt – katalysatorn i omställningen till Nära vård

Seminarium: Patientkontrakt – katalysatorn i omställningen till Nära vård

Tema: Nära vård

Om patientkontrakt är katalysatorn i omställningen till nära vård, så är patienterna själva bränslet! Nära vård är den vård som patienten/brukaren kan ge sig själv, egenvården, samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Genom överenskommelsen i patientkontraktet tas individens egna resurser och förmågor tillvara för att ge ökad delaktighet i sin vård och behandling. Ta del av olika verksamheters förbättringsarbeten och delge era erfarenheter av patientkontrakt.


Föreläsare: Magdalena Fritzson (Region Jönköping)