Peer – En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

Seminarium: Peer – En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

Tema: Samskapande – Co production

Peers är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som utbildats inom projektet En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköping län. Peers bidrar till utveckling inom socialpsykiatrin och Region psykiatri med sin unika kunskap och erfarenhet genom att delta i olika uppdrag som ex föreläsningar, deltagande i arbetsgrupper, förbättringsarbeten och utbildningar. Inom projektet arbetar Återhämtningsteamet i en samskapande anda utifrån teammedlemmarnas olika perspektiv, professionellt samt utifrån att ha en egen erfarenhet av psykisk ohälsa.


Föreläsare: Mia Nordlund (Kommunal utveckling, Region Jönköpings län) och Jessica Jonsson (Peer)