Peer support – en ny profession inom psykiatri

Seminarium: Peer support – en ny profession inom psykiatri

Tema: Samskapande – Co production

Peer support är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som använder sin erfarenhet av återhämtning i kamratstödjande samtal. Våren 2018 tog Region Jönköpings län och länets 13 kommuner ett beslut att peer support skulle anställas och implementeras. I projektform har peer supporters rekryterats och utbildats. Medarbetare har utbildats i återhämtningsinriktat förhållningssätt. Sju peer supporters anställdes och efter positiva resultat planeras ytterligare anställningar.


Föreläsare: Marita Holm Löv (Region Jönköpings län), Sara Thil (Region Jönköpings län) och Madicken Olofsson (Region Jönköpings län)