Psykisk Hälsa, Lärande, Utveckling, Samverkan kring Små barn (PLUSS)

Seminarium: Psykisk Hälsa, Lärande, Utveckling, Samverkan kring Små barn (PLUSS)

Tema: Hälsa

Syftet är att öka tillgängligheten och etablera metoder för insatser och behandling till förskolebarn med utvecklingsrelaterade svårigheter utan krav på diagnos. Detta sker i samverkan mellan kommunala och regionala verksamheter. På lång sikt är målet att minska psykisk ohälsa hos barn, unga och deras familjer.


Föreläsare: Berit Gustafsson (Psykiatri Rehabilitering)