Psykoedukationsgrupper inom öppenvårdspsykiatrin

Seminarium: Psykoedukationsgrupper inom öppenvårdspsykiatrin

Tema: Hälsa

För att öka tillgängligheten för enhetens patienter och möta deras behov av information och utbildning om psykisk ohälsa har psykoedukationsgrupper startats. Grupperna är öppna och varje tillfälle är 1,5-2 timmar. Områden som tas upp är bland annat stress, sömn, motion, oro/ ältande och katastroftankar och i vår ny grupp om impulsivt beteende. I seminariet delar vi med oss om erfarenheter från grupperna och de positiva resultaten.


Föreläsare: Karin Holmedal Byrne (psykiatri, rehabilitering och diagnostik) och Agnes Rydholm (psykiatri, rehabilitering och diagnostik)