Rehabresan – Individanpassad rehabilitering

Seminarium: Rehabresan – Individanpassad rehabilitering

Tema: Digitala lösningar

Projektet syftade på att öka den sjukskrivnes möjlighet till delaktighet i sjukskrivningsprocessen genom att designa processen utifrån dennes behov och med stöd av ett specialiserat sjukskrivningsteam samt en digital kommunikationsplattform.Vi har under projektet utvecklat en kommunikationsplattform för Rehabresan. Med hjälp av Rehabresan visualiseras sjukskrivningsprocessen och dess delar, och användarna kan använda den för att kommunicera och får därmed bättre förståelse för hela processen.


Föreläsare: Charlotta Stenberg (Bräcke diakoni) och Mathias Gullbrandsson (Dreamler)