Samverkan en förutsättning för att sjuka barn ska kunna vårdas hemma i ett stort län

Seminarium: Samverkan en förutsättning för att sjuka barn ska kunna vårdas hemma i ett stort län

Tema: Nära vård

Barn och ungdomar vill vara hemma – dagsjukvård ger möjlighet men hemsjukvård ger ännu större möjligheter. Vårt mål ’r att sjuka barn ska få den vård de behöver och i så stor utsträckning som möjligt erbjudas vård i hemmet under trygga förutsättningar och med barnanpassat stöd. Svårt sjuka barn kan vårdas i hemmet tack vare att närstående, kommunal hemsjukvård och specialistvård samarbetar. Ett långsiktigt arbete som har stora utmaningar och arbete med att förbättra och underlätta pågår.


Föreläsare: Charlotte Engvall (Region Jönköpings län) och Monica Ekelund (Region Jönköpings län)